Córki Rzeszy
 
Crisis
 
Miasto
 
Susza
 
Nowa Ziemia
 
Alone
 
Każdy twój oddech
 
Windykator
 
Fanatyk
 
American Boogeywoman: Aileen Wuornos
 
Noc oczyszczenia: Żegnaj Ameryko
 
Jeden Gniewny Człowiek
 
Nikt
 
Pod Ostrzałem
 
Banksterzy
 
Possessor
 
Operacja Goliat
 
Plan ocalenia
 
W obronie miłości
 
Wirtuoz. Pojedynek Zabójców
 
Zabójcza portierka
 
Tożsamość Strachu
 
Zabójcze Lato
 
Godzina prawdy
 
Zabójca doskonały
 
Don't tell a soul
 
Inwersja
 
Sala samobójców. Hejter
 
U progu wojny
 
Wróg doskonały
PRZETWARZANIE ŻĄDANIA