Carte Blanche
 
Córki dancingu
 
Listy do M. 2
 
Jan Paweł II - Santo Subito. Świadectwa świętości
 
Matteo
 
Agnieszka
 
Służby specjalne
 
Jack Strong
 
Jak pokonać szatana
 
Ostatnie piętro
 
Sęp.
 
Wygrany
 
Bezmiar sprawiedliwości
PRZETWARZANIE ŻĄDANIA