Wymagania techniczne


Na potrzeby korzystania z Serwisu, Sprzęt oraz warunki dostępu przez publiczną sieć Internet powinny spełniać następujące wymagania:

 1. komputer (PC lub laptop):
  • dostęp do sieci Internet o szybkości transmisji nie mniejszej niż 2 mb/s;
  • procesor o szybkości taktowania min. 1,6GHz, pamięć RAM min. 1GB, karta graficzna ze wsparciem dla sprzętowej akceleracji dekodowania wideo;
  • system operacyjny Windows 7 lub nowszy, z jedną z przeglądarek internetowych: Internet Explorer 11 lub nowsza, Microsoft Edge 25 lub nowsza, Mozilla Firefox 41 (32bit) lub nowsza, Chrome 47 lub nowsza
   lub
  • system operacyjny Mac OS X 10.9.5 lub nowszy, z jedną z przeglądarek internetowych: Safari 8.0 lub nowsza, Mozilla Firefox 41 (32 bit) lub nowsza, Chrome 47 lub nowsza;
  • włączona obsługa plików “cookies”;
  • włączona obsługa JavaScript;
  • dla przeglądarek Internet Explorer, Safari oraz Mozilla Firefox zainstalowana wtyczka (plugin) Microsoft Silverlight w najnowszej dostępnej wersji nie niższej niż 5.1.41105.0;
 2. smartfon lub tablet:
  • dostęp do sieci Internet o szybkości transmisji nie mniejszej niż 512 kb/s;
  • system operacyjny Android w najnowszej dostępnej wersji nie niższej niż 4.3 lub iOS w najnowszej dostępnej wersji nie niższej niż 8.0;
  • zainstalowana aplikacja o nazwie Multimedia GO, udostępniona przez Operatora, która umożliwia Użytkownikowi zalogowanie się i korzystanie z Serwisu;
 3. odbiornik telewizyjny:
  • dostęp do sieci Internet o szybkości transmisji nie mniejszej niż 2 mb/s;
  • odbiornik telewizyjny rok produkcji 2012 lub nowszy, ze wsparciem dla technologii SmartTV i współpracujący z aplikacją Operatora o nazwie Multimedia GO;
  • zainstalowana aplikacja Multimedia GO udostępniona przez Operatora, która umożliwia Użytkownikowi zalogowanie się i korzystanie z Serwisu.


Operator zastrzega, że zarządzanie Kontem wymaga korzystania z przeglądarki internetowej, o minimalnych parametrach wskazanych powyżej.

Wymagania dostawców kontentu narzucają na aplikacje następujące restrykcje w zakresie zabezpieczeń:


Dostęp do Serwisu, w tym zalogowanie się do Serwisu z wykorzystaniem Konta, może nastąpić z użyciem równolegle różnych rodzajów Sprzętu, z zastrzeżeniem że:

 1. dostęp do treści multimedialnych jest możliwy z użyciem nie więcej niż 2 (dwóch) urządzeń jednocześnie;
 2. Użytkownik może posiadać jednocześnie nie więcej niż 4 (cztery) urządzenia zarejestrowane w Serwisie.
  W przypadku zamiaru zarejestrowania kolejnego urządzenia, Użytkownik jest obowiązany wyrejestrować z Serwisu dowolnie wybrane przez siebie urządzenie.