Wymagania techniczne

Zasady korzystania z Serwisu

 1. Prawo korzystania z Serwisu, w szczególności dostęp do Produktu lub odtwarzanie treści, do których uzyskano dostęp za pomocą Serwisu, jest ograniczone terytorialnie do obszaru Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Na potrzeby korzystania z Serwisu, Sprzęt oraz warunki dostępu przez publiczną sieć Internet powinny spełniać następujące wymagania:

  a) komputer (PC lub laptop):

  - dostęp do sieci Internet o szybkości transmisji nie mniejszej niż 2 Mb/s;

  - procesor o szybkości taktowania min. 1,6GHz, pamięć RAM min. 1GB, karta graficzna ze wsparciem dla sprzętowej akceleracji dekodowania wideo;

  - system operacyjny:

  • Windows 7 lub nowszy, z jedną z przeglądarek internetowych: Internet Explorer, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Chrome lub
  • Mac OS X 10.9.5 lub nowszy, z jedną z przeglądarek internetowych: Safari, Mozilla Firefox, Chrome lub
  • Linux z przeglądarką internetową Chrome,

  przy czym Operator zastrzega, że wykorzystywane przegladarki internetowe powinny być w najnowszej dostępnej wersji (nie niższej niż: Internet Explorer 11.0.9600.17843, Microsoft Edge 38.14393, Mozilla Firefox 45.6.0, Chrome 55.0.2883, Safari 8.0);

  - włączona obsługa plików “cookies”;
  - włączona obsługa JavaScript;
  - dla niektórych wersji przeglądarek Internet Explorer, Safari oraz Mozilla Firefox zainstalowana wtyczka (plugin) Microsoft Silverlight w najnowszej dostępnej wersji (nie niższej niż 5.1.50901.0);
  b) smartfon lub tablet:
  - dostęp do sieci Internet o szybkości transmisji nie mniejszej niż 512 kb/s;
  - system operacyjny Android w najnowszej dostępnej wersji (nie niższej niż 4.3) lub system operacyjny iOS w najnowszej dostępnej wersji (nie niższej niż 8.0);
  - wsparcie i obsługa Google Widevine Modular DRM oraz zablokowane uprawnienia superużytkownika (tzw. root w systemie Android lub jailbreak w systemie iOS);
  - zainstalowana aplikacja o nazwie Multimedia GO, udostępniona przez Operatora, która umożliwia Użytkownikowi zalogowanie się i korzystanie z Serwisu;
  c) odbiornik telewizyjny (informacje aktualne na dzień 26-06-2017):
  - dostęp do sieci Internet o szybkości transmisji nie mniejszej niż 2 Mb/s;
  - odbiornik telewizyjny Samsung Smart TV, rok produkcji 2012 lub nowszy;
  - zainstalowana aplikacja Multimedia GO udostępniona przez Operatora, która umożliwia Użytkownikowi zalogowanie się i korzystanie z Serwisu.
  Ponadto, Operator zastrzega, że zarządzanie Kontem wymaga korzystania z przeglądarki internetowej, o parametrach wskazanych w niniejszym ustępie.
 3. Operator informuje, że podczas korzystania z Serwisu, w Sprzęcie Użytkownika są zapisywane i wykorzystywane krótkie informacje tekstowe zwane "cookies", których instalacja jest konieczna do prawidłowego korzystania z Serwisu. Zawartość plików „cookies” nie pozwala na identyfikację Użytkownika ani na przetwarzanie lub przechowywanie jakichkolwiek Danych Użytkownika. Formularze wypełniane przez Użytkownika na potrzeby rejestracji Konta, a także procesy autoryzacji i logowania Użytkownika do Serwisu realizowane są za pomocą bezpiecznego protokołu SSL, który wydatnie zwiększa ochronę transmisji danych w sieci Internet. Dane przekazane przez Użytkownika oraz informacje związane z korzystaniem z Serwisu, są przechowywane i przetwarzane przez Operatora z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa.
 4. Dostęp do Serwisu, w tym zalogowanie się do Serwisu z wykorzystaniem Konta, może nastąpić z użyciem równolegle różnych rodzajów Sprzętu, z zastrzeżeniem że:

  a) dostęp do treści multimedialnych jest możliwy z użyciem nie więcej niż 2 (dwóch) urządzeń jednocześnie;
  b) Użytkownik może posiadać jednocześnie nie więcej niż 4 (cztery) urządzenia zarejestrowane w Serwisie.
  W przypadku zamiaru zarejestrowania kolejnego urządzenia, Użytkownik jest obowiązany wyrejestrować z Serwisu dowolnie wybrane przez siebie urządzenie.