Informacje o dostawcy

Multimedia Polska Sp. z o.o.
ul.Tadeusza Wendy 7/9
81-341 Gdynia
NIP: 586-10-44-881, REGON 190007345
Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VIII Wydział Gospodarczy, KRS 0000861530
Kapitał zakładowy i łączna suma uiszczonych wkładów: 91 754 850,00 PLN

Dostęp do Serwisu stanowi ofertę Multimedia Polska Sp. z o.o.

Infolinia 345 345 345