Informacje o dostawcy

Multimedia Polska S.A.
ul.Tadeusza Wendy 7/9
81-341 Gdynia
NIP: 586-10-44-881, REGON 190007345
Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VIII Wydział Gospodarczy, KRS 0000238931
Kapitał zakładowy i łączna suma uiszczonych wkładów: 91 764 808 PLN

Multimedia Polska - Południe S.A.
ul.Tadeusza Wendy 7/9
81-341 Gdynia
NIP: 813-10-07-171, REGON 690296300
Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VIII Wydział Gospodarczy, KRS 0000065225
Kapitał zakładowy i łączna suma uiszczonych wkładów: 199 820 900 PLN

Dostęp do Serwisu stanowi ofertę Multimedia Polska S.A. Jeśli zapłata za zamówiony Produkt następuje za pomocą powiązania Konta w Serwisie z fakturą za usługi telekomunikacyjne świadczone przez Multimedia Polska-Południe S.A., dostęp do Serwisu stanowi ofertę Multimedia Polska-Południe S.A.

Infolinia 345 345 345